Marketingstrategie


Van missie en visie naar strategie.

Marketingstrategie wordt als het ware gevoed door de missie en visie van een onderneming of organisatie. De missie vormt de basis van waaruit de strategie en organisatiedoelen worden afgeleid. Het gaat vooral om de vragen: wie zijn we en wat doen we nu?
De visie gaat over ambitie en heeft betrekking op de gewenste richting waarop geanticipeerd kan worden in de strategie. Daarbij ligt de nadruk op de vraag; wat willen we in de toekomst bereiken?
MyCommunication begeleidt en stuurt in dit proces samen met de ondernemer en/of functionarissen in kwestie.