Interne communicatie


Een goede gestructureerde interne communicatie is voor elke organisatie van vitaal belang. Vaak staat men wel stil bij externe communicatie zoals adverteren, infotorials, reclame en overige vormen, echter ontbreekt het vaak aan een gedegen communicatie tussen medewerkers onderling en heldere structuren.
Werken aan een optimale identiteit resulteert vaak in een dito imago. MyCommunication kan organisaties begeleiden bij het verbeteren van hun identiteit en interne structuur.